Good boof for the structural mechanics covers all most all the concepts
STRUCTURAL MECHANICS By Bao Shihua & Gong Yaoqing