ashokvarma666 has reported a post.

Reason:
rude
Post: Basics of Civil Engineering Notes/ pdf/ ppt download
Forum: Civil Engineering Ebooks Download/ Civil Engineering Notes
Assigned Moderators: N/A

Posted by: bottom only
Original Content:
plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz